Zastupitelstvo obce

NO001

Členové zastupitelstva obce

 • Mgr. Helena Kaššová, starostka (předsedkyně sociální komise)
 • Ing. Jan Chaloupecký, 1. místostarosta (člen komise pro dotaci a granty)
 • Jiří Červenka, radní (předseda komise výstavby,dopravy a ŽP)
 • Marek Hasman, radní (člen komise výstavby, dopravy a ŽP)
 • Zdeněk Tobiška, radní (předseda finančního výboru)
 • Josef Albl, zastupitel (člen komise výstavby, dopravy a ŽP)
 • Ing. Stanislav Bogdanov, zastupitel (předseda komise pro dotace a granty, člen FV)
 • Pavel Bureš, zastupitel (člen školské, kulturní a sportovní komise)
 • Martina Cintlová, zastupitelka (členka kontrolního výboru)
 • Mgr. Eva Horáková, zastupitelka (předsedkyně kontrolního výboru)
 • Mgr. David Hůlka, zastupitel (předseda školské, kulturní a sportovní komise)
 • Mgr. Bc. Zdeňka Patková, Ph.D., zastupitelka (členka školské, kulturní a sportovní komise, komise pro dotace a granty)
 • Erik Pergl, zastupitel (člen školské, kulturní a sportovní komise)
 • Václav Sládek, zastupitel (člen komise výstavby,dopravy a ŽP)
 • František Šmída, zastupitel (člen finančního výboru)

Výbory zastupitelstva obce

Kontrolní výbor

 • Mgr. Eva Horáková, zastupitelka (předsedkyně kontrolního výboru)
 • Martina Cintlová, zastupitelka (členka kontrolního výboru)
 • František Carván, aktivista
 • Mgr. Jana Ortmanová, aktivistka
 • Jaruška Zítková, aktivistka

Finanční výbor

 • Zdeněk Tobiška, radní (předseda finančního výboru)
 • Ing. Stanislav Bogdanov, zastupitel (předseda komise pro dotace a granty, člen FV)
 • František Šmída, zastupitel (člen finančního výboru)
 • Marcela Folková, aktivistka
 • Ivana Schovánková, aktivistka

Zápisy a usnesení z veřejných zasedání zastupitelstva obce naleznete zde.