Zastupitelstvo obce

NO001

Členové zastupitelstva obce

 • Mgr. Helena Kaššová, starostka
 • Marek Hasman, místostarosta
 • Kateřina Burešová, radní (předsedkyně kulturní, školské a sportovní komise)
 • Jiří Červenka, radní (předseda komise výstavby, dopravy a ŽP)
 • Zdeněk Tobiška, radní (předseda finančního výboru)
 • David Bazík, zastupitel
 • Pavel Bureš, zastupitel
 • Pavel Bureš ml., zastupitel (předseda komise pro dotace a granty)
 • Mgr. Petr Dražil, zastupitel
 • Irena Eiseltová ml., zastupitelka
 • Iva Horská, zastupitelka (předsedkyně sboru pro občanské záležitosti a sociální komise)
 • Ing. Jan Chaloupecký, zastupitel
 • Erik Pergl, zastupitel (předseda kontrolního výboru)
 • František Šmída, zastupitel
 • Ing. Jiří Vlček, zastupitel

Výbory zastupitelstva obce

Kontrolní výbor

 • Erik Pergl, zastupitel (předseda kontrolního výboru)

Finanční výbor

 • Zdeněk Tobiška, radní (předseda finančního výboru)

Zápisy a usnesení z veřejných zasedání zastupitelstva obce naleznete zde.