Rada obce

Členové rady obce

  • Mgr. Helena Kaššová, starostka
  • Marek Hasman, místostarosta
  • Kateřina Burešová, radní (předsedkyně kulturní, školské a sportovní komise)
  • Jiří Červenka, radní (předseda komise výstavby, dopravy a ŽP)
  • Zdeněk Tobiška, radní (předseda finančního výboru)

Komise při radě obce

Komise výstavby:

  • Jiří Červenka, radní (předseda komise výstavby, dopravy a ŽP)

Komise pro dotace a granty:

  • Pavel Bureš ml., zastupitel (předseda komise pro dotace a granty)

Kulturní, školská a sportovní komise:

  • Kateřina Burešová, radní (předsedkyně kulturní, školská a sportovní komise)

Sbor pro občanské záležitosti a sociální komise:

  • Iva Horská (předsedkyně sboru pro občanské záležitosti a sociální komise)