Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 • 1. Název
  • Obec Tlustice
 • 2. Důvod a způsob založení
 • 3. Organizační struktura
 • 4. Kontaktní spojení
  • 4.1 Kontaktní poštovní adresa
   • oficiální
    Obec Tlustice
    Tlustice 203
    26801 Hořovice
  • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
   • oficiální
    Obec Tlustice
    Tlustice 203
    26801 Hořovice
  • 4.3 Úřední hodiny
   • Pondělí: 8:00 – 17:00
   • Středa: 8:00 – 17:00
  • 4.4 Telefonní čísla
   • pevná linka: 311512219
  • 4.5 Čísla faxu
   • fax: 311512219
  • 4.6 Adresa internetové stránky
   • oficiální: http://www.tlustice.cz
  • 4.7 Adresa e-podatelny
  • 4.8 Další elektronické adresy
   • oficiální: ou@tlustice.cz
 • 5. Případné platby lze poukázat
  • Číslo účtu: 4124131, kód banky: 0100
 • 6. IČO
  • 00233897
 • 7. DIČ
  • CZ-00233897
 • 8. Dokumenty
  • 8.1 Seznamy hlavních dokumentů
  • 8.2 Rozpočet
 • 9. Žádosti o informace
 • 10. Příjem žádostí a dalších podání
 • 11. Opravné prostředky
 • 12. Formuláře
 • 13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
  • Kácení dřevin
 • 14. Předpisy
  • 14.1 Nejdůležitější používané předpisy
  • 14.2 Vydané právní předpisy
 • 15. Úhrady za poskytování informací
  • 15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
  • 15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
 • 16. Licenční smlouvy
  • 16.1 Vzory licenčních smluv
  • 16.2 Výhradní licence
 • 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • 18. Informace poskytnuté na žádost
 • 19. Rejstříky
 • 20. Informace o zpracování osobních údajů
 • 21.Obecní informační systém
 • 22. Územní plán