Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
  • 1. Název
    • Obec Tlustice
  • 2. Důvod a způsob založení
  • 3. Organizační struktura
  • 4. Kontaktní spojení
    • 4.1 Kontaktní poštovní adresa
      • oficiální
        Obec Tlustice
        Tlustice 203
        26801 Hořovice
    • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
      • oficiální
        Obec Tlustice
        Tlustice 203
        26801 Hořovice
    • 4.3 Úřední hodiny
      • Pondělí: 8:00 – 17:00
      • Středa: 8:00 – 17:00
    • 4.4 Telefonní čísla
      • pevná linka: 311512219
    • 4.5 Čísla faxu
      • fax: 311512219
    • 4.6 Adresa internetové stránky
      • oficiální: http://www.tlustice.cz
    • 4.7 Adresa e-podatelny
    • 4.8 Další elektronické adresy
      • oficiální: ou@tlustice.cz
  • 5. Případné platby lze poukázat
    • Číslo účtu: 4124131, kód banky: 0100
  • 6. IČO
    • 00233897
  • 7. DIČ
    • CZ-00233897
  • 8. Dokumenty
    • 8.1 Seznamy hlavních dokumentů
    • 8.2 Rozpočet
  • 9. Žádosti o informace
  • 10. Příjem žádostí a dalších podání
  • 11. Opravné prostředky
  • 12. Formuláře
  • 13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
    • Kácení dřevin
  • 14. Předpisy
    • 14.1 Nejdůležitější používané předpisy
    • 14.2 Vydané právní předpisy
  • 15. Úhrady za poskytování informací
    • 15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
    • 15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
  • 16. Licenční smlouvy
    • 16.1 Vzory licenčních smluv
    • 16.2 Výhradní licence
  • 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
  • 18. Informace poskytnuté na žádost
  • 19. Rejstříky
  • 20. Informace o zpracování osobních údajů
  • 21.Obecní informační systém
  • 22. Územní plán