Program rozvoje obce Tlustice 2019-2022 – anketa občanů

  ANKETNÍ LÍSTEK

  Předem děkujeme všem občanům za jejich náměty. Rada obce Tlustice

  Prohlášení

  Vyplněním a odevzdáním tohoto elektronického anketního lístku uděluji subjektu Obec Tlustice, IČ 00233897, se sídlem Tlustice 203, výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených výše, a to za níže uvedených podmínek:

  1. Osobní údaje, které budou zpracovány:

  • jméno, příjmení, e-mailová adresa uvedené v anketním lístku

  2. Účelem zpracování osobních údajů je:

  • vyhodnocení ankety

  3. Doba zpracování osobních údajů je:

  • do 31.12.2019

  4. Příjemci osobních údajů:

  • členové hodnotící komise