Výstavba spojovacího chodníku přes letiště – 1. etapa

Vážení občané,

v pondělí, 4. dubna 2016, začne 1. etapa plánované výstavby spojovacího chodníku přes letiště, podél silnice III/1145 Hořovice – Tlustice .“

Stavba bude probíhat na obecních pozemcích p.č. 395/1 -5, dle přiložené mapky. S etapou č. 2 se poté následně započne po převedení krajských pozemků do majetku obce Tlustice. Celou investiční akci bude realizovat firma Skanska a.s., která byla vybrána ve výběrovém řízení díky nejnižší ceně. Doba výstavby je cca 35 dní. Na 1. etapu stavby nám byla přidělena krajská dotace z programu FROM, ve výši 430 tisíc Kč.

Přestože staveniště nezasáhne do krajské komunikace III/1145, dbejte prosím po celou dobu výstavby chodníku na opatrnost při chůzi i průjezdu touto zónou – hrozí zvýšené riziko úrazu.

Pokud by vznikl nějaký jiný problém, obraťte se prosím na obecní úřad, pokusíme se společně jej s pověřenou stavební firmou a dozorem vyřešit.

Děkujeme předem za vstřícnost a spolupráci, s přáním hezkého dne

Za OÚ Tlustice
Helena Kaššová a Jan Chaloupecký