Informace o úhradě poplatku za tuhý komunální odpad a poplatku ze psů pro rok 2016

Vážení občané,

pro rok 2016 byla schválena následující výše poplatku za TKO a poplatku ze psů:

  • poplatek za TKO: 600 Kč za osobu mající trvalý pobyt v obci
  • poplatek ze psů: 100 Kč za prvního psa a 120 Kč za každého dalšího psa

Číslo účtu pro bezhotovostní platbu:  4124131/0100, variabilní symbol: Vaše číslo popisné

Rádi bychom Vás požádali, pokud možno, o bezhotovostní úhradu těchto poplatků. Oba poplatky lze uhradit současně na uvedený účet. Pokud nemáte možnost bezhotovostní úhrady, bude možné poplatek uhradit v hotovosti v kanceláři OÚ každé březnové pondělí a středu v době od 8.00 do 17.00.

Poplatek je splatný 31. 3. 2016.

Děkujeme,

OÚ Tlustice

Tel. 311 512 219