Oranžový přechod Nadace ČEZ hotov!

NadaceCEZ_400x300_RGB_svetlePozadi_transparentni

V minulých dnech jste si jistě všimli zvýšené aktivity na naší návsi. Emil Vildmon – elektromontážní práce, zde instaloval veřejné osvětlení přechodu u autobusové zastávky. Cílem instalace je snaha zvýšit bezpečnost dětí, mládeže a obecně všech občanů Tlustice při pohybu po obci ve večerních/nočních hodinách. Minulý stav nebyl z pohledu bezpečnosti dostatečný a i vzhledem k umístění přechodu zde hrozilo nebezpečí zbytečného úrazu nebo dopravní nehody.

Celková výše investice je 126 000Kč. 120 000Kč darovala Nadace ČEZ v rámci svého dotačního projektu „Oranžový přechod“. 6 000Kč platí obec „ze svého“.

Oficiální slavnostní otevření přechodu za účasti zástupců Nadace ČEZ se bude konat 12.12.2015 od 14:00.  Otevření bude spojeno s vánočními trhy, které v tu dobu budou probíhat na naší návsi.

20151104_173141Nejedná se přitom o jediný projekt, při jehož realizaci využíváme finanční prostředky Nadace ČEZ. Dalším projektem v pořadí je Dětské hřiště v lokalitě Za Školou, v němž využíváme finanční prostředky z dotačního titulu „Oranžové hřiště“. Hřiště je v plánu realizovat do konce tohoto roku.

Nadaci ČEZ tímto patří naše velké poděkování.

Projekt podporuje Nadace ČEZ