Jaký byl lampionový průvod?

DSC_0218

Už to vypadalo, že se letos tradiční lampionový průvod neuskuteční, a tak nedávno při posezení několika lidí u piva vznikl nápad, že by se organizací letošního lampionového průvodu zhostila naše kulturní komise při radě obce. Během chvilky měl nápad konkrétní podobu postavenou na klasickém lampionovém průvodu obcí, položení věnce k pomníku padlých v 1 a 2. světové válce a několika novinek. Nově přibyly prvky jako ohňostroj a opékání špekáčků na návsi „pod májkou“. Problém byl však ten, že na přípravu této akce bylo pouze 10 dní. Vše se ale podařilo zařídit opět díky velkým organizačním schopnostem Katky Burešové, aktivistky místní kulturní komise. Nelze nepřipomenout její nedávnou úspěšnou akci pro děti „Stezka za pohádkou“. Velké poděkování patří také našim dobrovolným hasičům, kteří se sami ochotně nabídli a pomohli s technickým a bezpečnostním zajištěním celé akce, a dále také obci Tlustice za finanční příspěvek na ohňostroj a občerstvení.

V podvečer úterního dne se za vydařeného počasí na tlustické návsi sešlo odhadem okolo 150 dětí, rodičů a dalších občanů. Velká většina účastníků různých věkových kategorií se na akci vyzbrojila lampiony všech kalibrů. Seskupený průvod nejprve zamířil k pomníku padlých v 1. a 2. světové válce, kde společně se zástupci obce uctil jejich památku. Poté již dav nabral směr na hořejší část letiště. Nad bezpečností průvodu přes frekventované komunikace dobře dohlíželi naši hasiči. Za téměř ideální tmy ovlivněné pouze světly z lampionů na všechny přítomné čekala pěkná 7 minutová podívaná v podobě krásného ohňostroje. Následně se průvod odebral zpět do vsi směr náves na avizované opékání špekáčků pod májkou. Příjemným zpestřením posezení u ohně bylo podávání teplého čaje. Kolem 8. večerní hodiny se vše poklidilo a všichni se odebrali ke svým domovům. Za celý realizační tým děkujeme všem účastníkům za účast a těšíme se na další podobné akce.

DSC_0200

DSC_0213DSC_0217

Na co se ještě letos můžeme dále těšit?

To jest zajímavá otázka s ještě zajímavější odpovědí. Kulturní komise pod záštitou obce Tlustice připravuje „Hippies párty“ v sále hostince U Vlčků na sobotu 7.11.2015. O týden později se na stejném místě uskuteční akce „Společné posezení seniorů při muzice„. V první polovině prosince se můžeme těšit na připravované vánoční trhy s posezením ve stanu na návsi. Více informací brzy naleznete na našich internetových stránkách.

Publikoval: Jan Chaloupecký, místostarosta obce