Velkoobjemový odpad z domácností 24.-25.9.2015

Kontejner k odkládání velkoobjemového odpadu z domácností bude přistaven na tlustickou náves ve čtvrtek, 24. září 2015, od osmi hodin ráno, do pátku, 25. září, 15 hodin. Odkládat zde můžete nepotřebný nábytek, matrace, koberce, lina, tvrdé plasty, boty, hadry apod. Z kapacitních důvodů žádáme občany, aby se při odkládání snažili co nejvíce minimalizovat objem odkládaného odpadu.