Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí

Úřední deska od-do: 24.8.2015–8.9.2015

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) Vám v návaznosti na ust. §§ 64 a 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, v příloze postupuje aktualizovaný seznam nemovitých věcí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník, týkající se katastrálního území v územní působnosti Vaší obce. Data k 1. 8. 2015 byla poskytnuta Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním.

Dokument 1: CJ – UZSVM_SBE_4860_2015-SBEM(1)
Dokument 2: Tlustice