Aktuální stav podaných žádostí o dotaci – stav k červenci 2015

Pod níže uvedeným odkazem naleznete přehled žádostí o dotaci, které naše obec již odeslala nebo plánuje odeslat v nejbližším období.

Stav podaných žádostí k červenci 2015