Dokončení asfaltového povrchu v lokalitě Za Školou – aktualizace

V nejbližších dnech proběhne dokončení povrchů místních komunikací v lokalitě Za školou. Provedením díla byla pověřena společnost STRABAG a.s. V termínu od 5.10. – 18.10 budou provedeny lokální výměny silničních obrub, rektifikace (výšková úprava) uzávěrů vody, plynu, krytů uličních vpustí a kanalizačních šachet, ošetření trhlin a spár a  úprava nivelety stávajícího povrchu před pokládkou obrusné (finální) živičné vrstvy.

Tyto přípravné práce by neměly nijak zásadně ovlivnit průjezdnost výše uvedenou lokalitou, přesto Vás žádáme o ohleduplnost, trpělivost a opatrnost. Výškově upravené uzávěry a šachty budou zasahovat nad stávající vozovku (o cca 30-50 mm).

Zahájení pokládky finální vrstvy je prozatím naplánováno na 19.10. a dokončení 21.10. Po tuto dobu budou vždy některé části komunikací v lokalitě Za školou uzavřeny (max.1 den).