Ministerstvo životního prostředí – Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy – CZ02

Úřední deska od-do: 16.7.2015–15.8.2015

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy – CZ02 a výzva k uplatnění připomínek a námitek

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) jako věcně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 201/ 2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“) a v souladu s ustanovením § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

ZVEŘEJŇUJE

Návrh opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy – CZ02.

Související dokumenty:

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – Návrh OOP

PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓNA STŘEDNÍ ČECHY – CZ02