Aktuální stav podaných žádostí o dotaci – stav k červnu 2015

Po níže uvedeným odkazem naleznete přehled žádostí o dotaci, které naše obec již odeslala nebo plánuje odeslat v nejbližším období.

Stav podaných žádostí o dotaci k červnu 2015