Návrh obecně závazné vyhlášky obce Tlustice o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Úřední deska od-do: 26.11.2019-12.12.2019

Dokumenty: