Velkoobjemový odpad z domácností 21.-22.3.2019

Kontejner k odkládání velkoobjemového odpadu z domácností bude přistaven na tlustickou náves

ve čtvrtek 21. března 2019 od 8:00 hod

do pátku 22. března  2019 15:00 hod.

Odkládat zde můžete nepotřebný nábytek, matrace, koberce, lina, tvrdé plasty, boty, hadry apod. Z kapacitních důvodů žádáme občany,aby se při odkládání snažili co nejvíce minimalizovat objem odkládaného odpadu.

OÚ Tlustice