Kontejner na odkládání bioodpadu od 17.3.2019

Od neděle 17. března 2019  bude opět zahájen pravidelný provoz biokontejneru na bioodpad, a to každou neděli od 14:00 do 16:00 až do  listopadu.

Kde kontejner najdete?

V areálu ZD Mořina (vjezd dřevěnými vraty), kde kontejner uvidíte cca po 50 metrech po levé straně u budovy bývalého drobnochovu. U kontejneru bude bioodpad od Vás přebírat náš pracovník.

Mapa zde.

Co patří do bioodpadu?

Ze zahrady:

Travní hmota, plevel, košťály i celé rostliny, seno, sláma, podestýlka, hnůj z chovu drobných zvířat, slepičí trus, listí, dřevní hmota, hobliny, piliny, jemné nebo nadrcené větve, popel ze dřeva. Silnější větve (o průměru větším než cca 5mm) je třeba nalámat nebo nasekat, případně rozdrtit (naštěpkovat).

Z domácnosti:

Slupky z citrusových plodů, kůry, jádřince a pecky  z ovoce, listy a nať ze zeleniny, odpad ze zeleně v domácnosti, zbytky pečiva a obilnin, skořápky z ořechů a vajíček, čajový odpad, čajové sáčky, kávový odpad včetně filtrů a ubrousků.

Pozor !

Ne živočišné zbytky jako je např. maso, kůže, kosti, exkrementy masožravých zvířat a další živočišné zbytky, které lze kompostovat.

Dále upozorňujeme občany, že neodebíráme bioodpad v pokročilém stádiu rozkladu. Tento typ odpadu má pracovník obce právo odmítnout!

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci!

OÚ Tlustice