Vánoční a novoroční blahopřání

Vánoce 01

KRÁSNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
A
HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A SPOKOJENOSTI

V NOVÉM ROCE 2019 PŘEJÍ VŠEM OBČANŮM

ZASTUPITELÉ OBCE TLUSTICE A OBECNÍ ÚŘAD

Vánoce 02