Náměty na rozvoj obce Tlustice 2019-2022

Vážení spoluobčané,

v letošním roce skončila platnost Programu rozvoje obce Tlustice, a je tedy nutno vytvořit nový. Proto jste ve svých schránkách nalezli přiložený anketní lístek:

Hlavním cílem této iniciativy je získat informace o tom, co byste chtěli v obci zlepšit, vytvořit a co byste chtěli, aby obec realizovala. Z vašich námětů se vyberou ty nejzajímavější a obec  se je bude snažit realizovat v dalším volebním období 2019-2022.

Již nyní, na začátku dalšího volebního období jsou částečně jasné další cíle a priority, které vyplynuly z předchozích let a čekají na realizaci. Chtěli bychom se zmínit alespoň o třech důležitých akcích, které odsouhlasilo už předchozí zastupitelstvo.

  • Jedná se především o velký projekt převaděče odpadních vod na ČOV do Hořovic, na který jsme v letošním roce dostali dotaci ve výši 18 miliónů Kč, zbytek /cca 7 miliónů/ musí obec dofinancovat sama.
  • Započalo se s tvorbou nového digitálního územního plánu obce Tlustice, který by měl být připraven ke schválení do roku 2021, bližší informace ještě sdělíme.
  • Schválena je též – na základě Vašeho hlasování – demolice objektu čp. 30 ( bývalé polotovary, Vacurovna ).

Pokud se rozhodnete přispět svým nápadem, vhoďte, prosím, vyplněný anketní lístek do poštovní schránky na obecním úřadě, případně ho zašlete na emailovou adresu ou@tlustice.cz, a to do 3. 12. 2018. Můžete také využít online dotazník, který naleznete  na webu www.tlustice.cz.

V případě, že máte více námětů, můžete nám odevzdat i více anketních lístků. Ty si můžete stáhnout z internetových stránek obce Tlustice (www.tlustice.cz). Lze také použít online dotazník, nebo pokud preferujete papírovou verzi, rádi Vám  další tištěné lístky dáme na obecním úřadu.

Předem děkujeme za zajímavé podněty.

Rada obce Tlustice