Velkoobjemový odpad z domácností 20.-21.9.2018

Kontejner k odkládání velkoobjemového odpadu z domácností bude přistaven na tlustickou náves

ve čtvrtek 20. září 2018 od 8:00 hod

do pátku 21. září  2018 15:00 hod.

Odkládat zde můžete nepotřebný nábytek, matrace, koberce, lina, tvrdé plasty, boty, hadry apod. Z kapacitních důvodů žádáme občany,aby se při odkládání snažili co nejvíce minimalizovat objem odkládaného odpadu.

OÚ Tlustice