Svoz nebezpečného odpadu pro občany a elektrozařízení na zpětný odběr v sobotu 21.4.2018

Svoz nebezpečného odpadu pro občany a elektrozařízení na zpětný odběr se uskuteční v sobotu 21. dubna 2018 na návsi od 10:55 hodin do 11:25.

Odevzdávat můžete:

  • Aku baterie
  • ojeté pneumatiky
  • suché galvanické články
  • plechovky od barev nebo se zbytky barev a laků
  • nádoby od motorových olejů
  • zahradní chemie
  • ředidla

Zpětný odběr:

  • vyřazené elektrozařízení – např. lednice, mrazáky, televizory, monitory, ostatní elektrospotřebiče
  • zářivky, výbojky

Časy příjezdů na stanoviště jsou pouze orientační, dle množství odpadu.
V případě dotazů ohledně příjezdů na stanoviště volejte: 725 779 792

Svoz nebezpečných odpadů je pro občany bezplatný. Odvoz a likvidaci platí Obecní úřad Tlustice.

Právnické osoby platí dle ceníku platného v roce 2012.

Elektrozařízení bude odebíráno na zpětný odběr bezplatně, ale pouze kompletní výrobky.
Pokud bude elektrozařízení nekompletní bude považováno za odpad a bude OÚ
fakturováno v plné výši.

PŘI ODEVZDÁVÁNÍ ODPADU DBEJTE PROSÍM POKYNŮ PRACOVNÍKŮ OBECNÍHO ÚŘADU.

Děkujeme. Obecní úřad Tlustice