Informace o aktuálním dění na ZŠ a MŠ Tlustice

Na základě vlastní žádosti předané radě obce dne 19.3.2018 se ředitelka ZŠ a MŠ Tlustice, Mgr. Zdeňka Patková, vzdala funkce ředitelky školy s účinností k 31.3 2018 a bude se dále věnovat výuce žáků jako učitelka.

Do doby jmenování nového ředitele školy byla Radou obce Tlustice pověřena dočasným vedením školy Mgr. Helena Kaššová na základě usnesení rady obce č. 84/2018. Mgr. H. Kaššová má díky svému dřívějšímu dlouhodobému působení v oblasti školství dobré zkušenosti pro dočasné vykonávání této funkce.

Jan Chaloupecký

Místostarosta obce