Výsledek ankety občanů Tlustice – budova č.p. 30

Vážení občané,

touto cestou bychom Vám chtěli vyjádřit velké poděkování za velkou účast v nedávné anketě týkající se budoucnosti budovy čp. 30. Zde je slíbený výsledek ankety.

Celkem odevzdáno 139 platných lístků

– některé pouze s jedním námětem, na jiných napsáno více námětů najednou

Výsledky:

Demolice                 42 lístky

Rekonstrukce:       97 lístků

8 x uvedena demolice bez následného využití dalších prostor

Po realizaci demolice doporučují občané zřídit následné projekty:

  • 24x park
  • 10 x park s dětským hřištěm a s cvičebními stroji pro seniory
  • 1x v části přiléhající k místní komunikaci zřídit velkoobjemové podzemní kontejnery

28x dům s pečovatelskou službou

17x sportovní zařízení – tělocvična (sokolovna)

14x kulturně společenské zařízení – sál

13x multifunkční zařízení

13x centrum služeb občanům (maminkám s dětmi, seniorům apod.)

12x mateřská škola

8x hasičská zbrojnice

6x středisko zájmové činnosti pro dospělé i děti, volnočasové aktivity

3x klubovna pro hasiče, 2x garáže pro hasiče

6x byty (startovací, malometrážní, sociální, obecní byty)

2x pošta

2x skladiště pro obec

2x tančírna s kavárnou

1x kuželkárna

1x pronájem drobnému podnikateli

1x lékárna,1x ambulance,1x zdravotní středisko

1x azylový dům pro matky s dětmi

1x drobné provozovny

1x pivovar

OÚ Tlustice