Výpadek dodávky elektřiny – aktualizace 19:30

Vážení občané,

výpadek dodávky elektřiny v naší obci byl nahlášen na distributora a situaci se snaží řešit. Bohužel zatím není schopen určit předpokládaný termín odstranění závady na distribuční soustavě. Dle informací od několika občanů víme, že ze 3 fází elektrického přívodu správně funguje pouze 1.

Jakékoli nové informace budeme zveřejňovat v tomto příspěvku na http://www.tlustice.cz/?p=1820

Aktualizace 19:30 – Bohužel se nám opakovaně nepodařilo kontaktovat společnost ČEZ Distribuce, a.s. pro zjištění aktuálního stavu řešení problému. Kontaktní linka pro nahlašování poruch je stále přetížená a tedy nedostupná. Na internetových stránkách distributora (zde) není stále uvedena naše obec v seznamu postižených. Ani si tam tedy nemůžeme ověřit aktuální stav. Budeme zkoušet dále je kontaktovat. Pokud se to někomu z občanů podařilo, zašlete prosím aktuální informaci e-mailem na mistostarosta@tlustice.cz nebo přes SMS na 724561772. Chtěli bychom tuto informaci předat také ostatním občanům. Děkuji.

Jan Chaloupecký, místostarosta obce