Anketa občanů Tlustice – budova č.p. 30

ANKETA OBČANŮ TLUSTICE

JAK BY MĚLA OBEC NALOŽIT S BUDOVOU ČP. 30

(BÝVALÁ VÝROBNA MASNÝCH VÝROBKŮ A POLOTOVARŮ)?

Vážení občané,

v první polovině letošního roku koupila Obec Tlustice od společnosti Inspiration – Plus s.r.o. budovu čp. 30 a přilehlé pozemky v Tlustici, k. ú. Tlustice. Jedná se o bývalou výrobnu masných výrobků a polotovarů. Obec Tlustice se obrací k občanům obce s následující anketou, jejíž cílem je získat od občanů náměty, jak s uvedenou budovou a areálem co nejlépe naložit s ohledem na aktuální nebo budoucí potřeby, vzhled a finanční možnosti obce.

Pokud se rozhodnete přispět svým námětem v této anketě, vhoďte, prosím, vyplněné anketní lístky do připravené krabice s označením ANKETA u vstupu do budovy obecního úřadu. Lístky můžete takto odevzdávat v průběhu voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017. Uzávěrka ankety je 23. října 2017 v 8:00 a výsledek bude zveřejněn na informačních nástěnkách a internetových stránkách obce do 1 týdne od uzávěrky. Výsledek ankety bude přednesen na prosincovém veřejném zasedání Zastupitelstva obce Tlustice a poslouží jako nezávazné inspirativní vodítko pro další rozhodování o osudu budovy.

V případě, že máte více námětů, můžete nám odevzdat i více anketních lístků. Ty si můžete stáhnout z internetových stránek obce Tlustice (www.tlustice.cz), popř. Vám rádi dáme další tištěné anketní lístky na obecním úřadu.

Anketní lístek naleznete zde:

Předem děkujeme za zajímavé podněty.

Obecní úřad obce Tlustice