Otevření víceúčelového hřiště 5.7.2017

Ve středu 5. července 2017 bude otevřeno nové víceúčelové hřiště ve zkušebním a řekněme také i trochu improvizovaném provozu. Po technické stránce je hřiště již připravené, nicméně po té organizační ještě zbývá pár věcí dodělat, jako např. internetový rezervační systém. Vzhledem k tomu, že jsou prázdniny, rozhodla rada obce toto hřiště zítra otevřít ve zkušebním provozu a nabídnout jej tlustickým občanům k užívání a potřebné organizační záležitosti dořešit „za běhu“. Spuštění internetového rezervačního systému očekáváme koncem července. Během zkušebního provozu si hřiště budou moci vypůjčit pouze tlustičtí občané a to bezplatně.

Jak tedy bude hřiště otevřené?

Hřiště bude zpřístupněné (odemknuté) každý den od 9:00 do 21:00 a bude připravené na malou kopanou, házenou nebo basketbal, tedy bez kůlů a sítí na síťové sporty. Kůly a sítě (tenis, volejbal a nohejbal) budou uzamknuté ve vedlejším dřevěném skladu. Míče a tenisové rakety si každý nosí vlastní. Klíč od skladu bude k dispozici na OÚ Tlustice (v pracovních dnech), popř. u správce hřiště, pana Milana Klačanského (Tlustice 213, tel. 723 737 327 – klíč nejlépe dohodnout 1 den předem). Panu Klačanskému velmi děkujeme, že se nabídl zkusit si roli správce. Dále budou postupně dalšími klíči vybaveni zástupci SK Tlustice, SDH Tlustice, ZŠ a MŠ Tlustice, nohejbalistů, popř. další. V případě, že ve skladu bude něco chybět (dle vyvěšené soupisky materiálů), nebo bude nalezena závada nebo poškození na hřišti, je nutné neprodleně kontaktovat správce hřiště, popř. OÚ Tlustice na tel. 311 512 219 nebo 724 561 772.

Zde je úplné znění provozního řádu:

Provozní řád víceúčelového sportovního hřiště Tlustice – od 1.7.2017

Zdůrazňujeme, že do prostoru hřiště se zakazuje:
• vstupovat v nevhodné obuvi (kopačky, tretry, boty s podpatky, boty s černou podrážkou) nebo ve znečistěné obuvi (blátem, štěrkem, antukou aj.),
• odhazování žvýkaček na povrch hřiště,
• odhazování odpadků mimo místa k tomu určená,
• vstupovat mimo vyhrazenou provozní dobu,
• vodit na hřiště jakákoli zvířata,
• vjezd na motocyklu, na kole, koloběžce, pohyb na kolečkových bruslích či skateboardech nebo s vozíky,
• konzumace alkoholických nápojů, jiných omamných, toxických
a psychotropních látek, jídel a slazených nápojů všeho druhu (např. Coca-Coly,Kofoly, Fanty atd.).
• vstup podnapilým osobám,
• vstup s ostrými předměty nebo s předměty ze skla (např. sklenice),
• provádění jakýchkoliv úprav a zásahů na vybavení sportoviště bez souhlasu provozovatele,
• rozdělávání a manipulace s ohněm v celém areálu,
• kouření v celém areálu VSH.

Udržujte pořádek a čistotu! Děláte to pro sebe!

Co bude se zázemím pro malé děti ?

Výstavba víceúčelového hřiště si vyžádala jinou dispozici hřiště a koncepci dětských herních prvků je tak potřeba poupravit a doplnit o nové. K tomu také přidat několik laviček. Rada obce již vstoupila do jednání s dodavatelem, který nám v minulém roce dodal dětské hřiště v lokalitě Za Školou. Věříme, že se nám již brzy povede původnímu dětskému hřišti u OÚ dát „nový kabát“.

Zítra (5.7.) kolem poledne bude hřiště otevřené (zatím bez kůlů a sítí) na malou kopanou, házenou a basketbal a od dalšího dne (6.7.) také pro další povolené sporty (možnost si zapůjčit klíč od skladu nářadí). Další informace budou zveřejňovány na internetu a na informačních nástěnkách.

Pro další informace můžete psát na mistostarosta@tlustice.cz

Tak sportu zdar!

Jan Chaloupecký
místostarosta, OÚ Tlustice