Fotky z dětského dne 4.6.2017

V neděli 4.6.2017 byl na fotbalovém hřišti v Tlustici uspořádán Dětský den 2017. Akce se zúčastnilo přibližně 65 dětí. Letošní novinkou byly 2 nafukovací skákací hrady, které děti velmi ocenily.

Poděkování patří:

  • Katce Burešové za organizaci celé akce
  • dobrovolníkům z řad občanů Tlustice, členům SK Tlustice a také občanům dalších obcí za přípravu akce a věnování se dětem během odpoledního programu
  • SK Tlustice za poskytnutí zázemí
  • Mikroregionu Hořovicko za bezplatné zapůjčení 2 nafukovacích skákacích hradů (obec Tlustice je členem tohoto sdružení obcí)

Sponzorem akce byla obce Tlustice.

Jan Chaloupecký
místostarosta obce