Zahájení výstavby víceúčelového sportovního hřiště

V úterý 21.3.2017 proběhne předání staveniště (přesněji areálu dětského hřiště u OÚ Tlustice) dodavateli J.I.H. Sportovní stavby za účelem výstavby nového víceúčelového sportovního hřiště. Termín dokončení a předání stavby do užívání byl stanoven na 31.5.2017. Po dobu výstavby bude celý areál pro veřejnost uzavřený z důvodu bezpečnosti. Žádáme rodiče, aby své děti informovali o nevstupování na staveniště.