Rozhodnutí KÚSK k odvolání obce Tlustice ze dne 24.8.2016 k věci Boddy & Partners s. r. o

Úřední deska od-do: 9.2.2017-24.2.2017

Přiložený dokument:

2017-02-09 – Stč KÚ 438877957_0_2016-145527