Proč máme takový vánoční stromeček?

Tímto článkem bych chtěl poděkovat a zareagovat na pár připomínek od několika občanů týkajících se vzhledu letošního vánočního stromečku na návsi. Je nepochybné, že při pohledu na níže přiložené obrázky asi každý pozná, že ten náš tlustický stromek je o „něco“ méně atraktivnější než ten pohádkově zasněžený na snímku retušovaném počítačovým programem. Ten by ale na návsi byl moc pěkný. Proč tomu tak není?

V Tlustici bylo léta zvykem, že vánoční stromeček nabízeli občané, kterým rostl na zahradě, a bylo jim líto hezky rostlý strom rozřezat a spálit, pokud jej například chtěli vyměnit za menší. V minulosti byla nabídka veliká, ale postupem času nebylo již tolik nabídek (např. vloni jsme dokonce dávali na obecní internetové stránky inzerát) a navíc se občas stalo, že se strom při kácení poškodil a musel se opravovat. Nicméně jsme byli rádi, že jsme stromeček vždy sehnali.

Další připomínkovanou stránkou od občanů je jeho výzdoba. Zde ale musím podotknout, že jsem velice rád, že zde máme poměrně stálou skupinu dobrovolníků, kteří se vždy rádi nabídli, že se o stromeček postarají (pokácení, doprava, výzdoba). Koneckonců vše co se v obci děje pro občany, je hodně závislé na dobrovolnících (viz např. kulturní akce, vítání občánků, apod.). Jim proto patří naše poděkování. V případě přípravy vánočního stromku je ale pravda, že se jedná o čistě mužské osazenstvo a ženské ruce, oči a aranžérské schopnosti by se určitě hodily (snad se naši chlapi neurazí). Vítáme tedy nové ženské posily, které by nám v tomto ohledu pomohly.

Co se příštího roku týče, určitě se tímto tématem budeme včas zabývat. Jedna z variant by mohla být vysadit na daném místě stromeček, který by tam několik let rostl a mohl zkrášlovat náves i během celého roku. A pokud se nám k výzdobě nabídne někdo, kdo by si dobře pohrál s výzdobou, dal tomu svojí kreativitu a řekl, co je potřeba, věřím, že příští stromeček bude stejně hezký, jako ten pohádkový na obrázku výše.

Děkujeme tedy za zaslané připomínky a děkujeme všem, kteří v roli dobrovolníků pomáhají dělat dobré věci pro ostatní.

Za OÚ Tlustice

Ing. Jan Chaloupecký, místostarosta