Dočasné omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu – prodlouženo

Úřední deska od-do: 20.7.2016–4.8.2016

Veřejná vyhláška OOP – prodloužení