Chodník do Hořovic v otázkách a odpovědích

ChodníkChodník2

Dne 29. dubna 2016 byla dokončena 1. část stavby spojovacího chodníku Tlustice-Hořovice, která byla spolufinancována obcí Tlustice a Středočeským krajem. Za obec Tlustici tak vyjadřujeme velké poděkování Středočeskému kraji za poskytnutí finanční dotace.

NO041Středočeský kraj

1. Proč chodník vede odnikud nikam?

a) Zastupitelé obce nebo radní na něco zapomněli.

b) Výstavba chodníku v celé své délce nemohla být uskutečněna najednou kvůli chybějícím pozemkům, které v danou dobu byly v majetku Středočeského kraje. Vzhledem k tomu, že se naskytla příležitost žádat o dotaci, bylo rozhodnuto projekt „rozpůlit“ a realizovat nejprve 1. etapu, na níž z 95% uznatelných finančních nákladů přispěl Středočeský kraj prostřednictvím „Fondu rozvoje obcí a měst“. S etapou č. 2 se započne ihned po převedení krajských pozemků do majetku obce Tlustice. Smlouva o převodu je aktuálně v řešení.

Správná odpověď: b

2. Na straně Sklenářky je soukromý vlastník přilehlého pozemku p.č. 322, který jej nemusí obci poskytnout. Znamená to, že chodník nebude nikdy plně dokončen?

a) Toto nikoho nenapadlo.

b) Diskutovaný pozemek p.č. 322 není uvažovaný pro výstavbu chodníku v 2. etapě. V té je důležitý pozemek p.č. 697/1 aktuálně v majetku Středočeského kraje, na kterém se také nalézá krajská komunikace Tlustice – Hořovice.

Chodník3

Správná odpověď: b

3. Proč je u chodníku tolik svislého dopravního značení?

a) Asi někomu přeskočilo.

b) Někdo má provizi z každé prodané značky.

c) Projekt chodníku byl vyprojektován odborným projektantem způsobilým k projektování takovýchto staveb. Moderní chodník musí z pohledu bezpečnosti chodců splňovat všechny platné normy. Je zde několik bezpečnostních prvků, jako např. zvýšený obrubník na západní straně chodníku a profilované červené kostky zámkové dlažby pro vedení nevidomých osob. Dále zde musí být značení informující chodce o začátku a konci chodníku, které ho tak upozorňují na úsek se změnou charakteru komunikace. Pro nevidomé osoby jsou místo svislého dopravního značení použity výškově profilované kostky zámkové dlažby, které tyto hendikepované osoby vedou přes pojíždějící plochy letiště, kde nemohl být nainstalován zvýšený obrubník. Toto je i odpověď na dotaz, proč se na místech pojíždějících ploch letiště neponechal původní asfaltový povrch a chodník se jen barevně nevyznačil.

Správná odpověď: c

4. Proč kolem chodníku vzniká tolik dohadů a domněnek?

a) Někteří spíše upřednostňují své domněnky, které formou „tiché pošty“ předávají dále, místo toho, aby využili informací dostupných na internetových stránkách obce, aktivně se se svými dotazy zapojili do diskuze na veřejných zasedáních Zastupitelstva obce Tlustice (poslední zasedání bylo 28.4.2016), popř. si zjistili informace na OÚ Tlustice nebo u svých zastupitelů. Tento přístup, kdy na základě chybějících informací vznikají zbytečné pochybnosti o správnosti či nesprávnosti dané věci a různé úhly pohledu, zbytečně jen demotivují ty, kteří se aktivně snaží o rozvoj naší obce, dle „Programu rozvoje obce 2015 – 2018“, který byl sestaven na základě ankety občanů na přelomu roku 2014 a 2015.

b) Je to nová a velmi viditelná věc, která jako taková bude vždy budit pozornost místních obyvatel a na kterou je potřeba si zvyknout. Koneckonců byl chodník postaven i na základě přání občanů. Pevně věříme, že si tento chodník získá u tlustických obyvatel své místo, podobně jako tolik dříve diskutované okrasné betonové koule na tlustické návsi, které již z dnešního pohledu na tuto náves patří, podobně jako Eiffelova věž do Paříže (také v době vzniku hodně diskutovaná).

c) Obec by měla poskytovat více informací k takovýmto tématům.

Správná odpověď: a + b + c

Za Obecní úřad Tlustice:

                Mgr. Helena Kaššová, starostka obce

                Ing. Jan Chaloupecký, místostarosta obce

Za komisi výstavby:

                Jiří Červenka, radní a předseda komise výstavby