Regionální dopravní systém PID Lítačka

V tomto příspěvku přinášíme informační materiály ke spuštění regionálního dopravního systému PID Lítačka, který od poloviny srpna t. r. umožní obyvatelům našeho Středočeského kraje snadněji […]

Stezka po ZOO v Tlustici – sobota 1.9.2018

V návaznosti na 3 předchozí ročníky „Stezky za pohádkou“ a „Stezky kolem světa“  pořádá obec Tlustice i letos podobnou akci ve stejném duchu, avšak tentokrát […]

Čerpání dovolené na OÚ v srpnu

Mgr. Helena Kaššová (starostka obce): dovolená od 6.8.2018 Ing. Jan Chaloupecký (místostarosta obce): dovolená od 30.7. do 10.8.2018 Eva Burdová (účetnictví a evidence obyvatel): dovolená od […]