Návrh-Závěrečný účet obce Tlustice 2020

Úřední deska: od 2.6. do 17.6.2021 Dokumenty: Návrh – Závěrečný účet obce Tlustice 2020 Výkaz FIN 2-12 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tlustice za […]

Veřejná vyhláška

Úřední deska: od 12.5. do 28.5.2021 Dokumenty: Veřejná vyhláška Josef Vacura