Poslední termíny odvozu bioodpadu v roce 2016

Termíny posledních odvozů bioodpadu v roce 2016: Biopopelnice: 7.11.2016 (pondělí) 21.11.2016 (pondělí) Biokontejner: 5.11.2016 (sobota 14:00-16:00) 12.11.2016  (sobota 14:00-16:00) OÚ Tlustice

Velkoobjemový odpad z domácností 29.-30.9.2016

Kontejner k odkládání velkoobjemového odpadu z domácností bude přistaven na tlustickou náves ve čtvrtek 29. září 2016 od 8:00 hod do pátku 30. září 15:00 hod. Odkládat zde můžete […]

Bioodpad v říjnu a listopadu 2015

Obecní úřad informuje občany, že svoz biopopelnic bude zajištěn do pondělí 30.11.2015. Biokontejner bude k dispozici občanům každou sobotu od 14:00 do 16:00 a to […]

Sběr železného šrotu v sobotu 17.10.2015

Sbor dobrovolných hasičů Tlustice oznamuje občanům, že v sobotu 17. října 2015 provede od 10 hod. sběr železného šrotu. Těžké věci budou na požádání vyneseny.