Náměty na rozvoj obce Tlustice 2019-2022

Vážení spoluobčané, v letošním roce skončila platnost Programu rozvoje obce Tlustice, a je tedy nutno vytvořit nový. Proto jste ve svých schránkách nalezli přiložený anketní lístek: […]

Anketa občanů Tlustice – budova č.p. 30

ANKETA OBČANŮ TLUSTICE JAK BY MĚLA OBEC NALOŽIT S BUDOVOU ČP. 30 (BÝVALÁ VÝROBNA MASNÝCH VÝROBKŮ A POLOTOVARŮ)? Vážení občané, v první polovině letošního roku koupila Obec […]

Otevření víceúčelového hřiště 5.7.2017

Ve středu 5. července 2017 bude otevřeno nové víceúčelové hřiště ve zkušebním a řekněme také i trochu improvizovaném provozu. Po technické stránce je hřiště již […]

Zahájení výstavby víceúčelového sportovního hřiště

V úterý 21.3.2017 proběhne předání staveniště (přesněji areálu dětského hřiště u OÚ Tlustice) dodavateli J.I.H. Sportovní stavby za účelem výstavby nového víceúčelového sportovního hřiště. Termín dokončení […]